خرید سی دی بازی کامپیوتر آغاز طرح ضربتي برخورد با ورود غيرمجاز به طرح ترافيك

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به كاهش 35 درصدي
كشته‌هاي تصادفات فروردين ماه در پايتخت از اجراي طرح ضربتي برخورد با ورود
غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك از روز شنبه نهم ارديبهشت ماه خبر داد و
گفت: برخورد با استفاده‌كنندگان از تلفن همراه در حين رانندگي نيز همچنان
ادامه دارد.

سردار حسين رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آمار پزشكي قانوني گفت: بر اين اساس
در فروردين ماه سال جاري شمار كشته‌هاي تصادفات رانندگي در پايتخت با 38
درصد كاهش معادل 35 نفر و مجروحان با 15 درصد كاهش معادل 229 نفر نسبت به
سال گذشته كمتر شده است.

وي با اشاره به اينكه همچنان 56 درصد كشته‌هاي تصادفات در تهران عابران
پياده و 29 درصد موتورسواران هستند افزود: در عين حال 89 درصد كشته‌هاي
تصادفات را مردان و 11 درصد را زنان تشكيل داده و 72 درصد فوتي‌ها نيز زير
ديپلم هستند.

70 درصد مرگ موتورسوران در بزرگراه‌ها رقم مي‌خورد

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اينكه حدود 70 درصد تصادفات فوتي و جرحي
پايتخت موتورسوران بوده و 70 درصد تصادفات فوتي موتورسواران نيز در
بزرگراه‌ها رخ مي‌دهد گفت: با توجه به حساسيت اين موضوع پليس به صورت ويژه
در بزرگراه‌هاي تهران نسبت به برخورد با موتورسواران متخلف اقدام مي‌كند
هرچند كه شايد اين امر گاهي اوقات موجب ايجاد بار ترافيك مقطعي نيز شود اما
به جهت پيشگيري از بروز حوادث رانندگي و انظباط بخشي ترافيكي مجبوريم اين
طرح‌ها را اجرا كنيم.

وي با اشاره به اينكه عدم توجه به جلو، عدم رعايت حق تقدم و عدم رعايت
فاصله طولي علت 70 درصد تصادفات در پايتخت است به اجراي طرح‌هاي ويژه پليس
راهور تهران از ابتداي امسال اشاره كرد و گفت: بر اين اساس با توجه به
حساسيت موضوع طرح‌هاي ويژه‌اي را پليس تهران در دستوركار خود قرار داده و
قصد دارد كه با اين اقدامات از تصادفات پيگيري كند.

طرح ويژه برخورد با صحبت‌كنندگان با تلفن همراه و ارسال كنندگان پيامك در حين رانندگي، تصادفات خسارتي پايتخت را 30 درصد كاهش داد

برخورد با صحبت‌كنندگان با تلفن همراه و ارسال كنندگان پيامك در حين رانندگي با شدت ادامه مي‌يابد

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اين كه طرح ويژه برخورد با صحبت‌كنندگان
با تلفن همراه و ارسال كنندگان پيامك در حين رانندگي از هفته گذشته در
پايتخت آغاز شده است اجراي اين طرح را بسيار موفقيت‌آميز عنوان كرد و گفت:
آمارها نشان مي‌دهد تصادفات خسارتي در تهران در هفته گذشته حدود 30 درصد
كاهش داشته است كه اين آمار مويد افزايش توجه رانندگان در حين رانندگي و
توجه به جلو است.

وي با اشاره به اينكه صحبت با تلفن همراه سه برابر و ارسال پيامك در حين
رانندگي پنج برابر احتمال بروز تصادف را افزايش مي‌دهد، گفت: استفاده از
تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي منجر به كاهش قدرت
عكس‌العمل راننده در مقابله با حوادث غيرمترقبه رانندگي مي‌شود.

رييس پليس راهور تهران افزود: اين امر زماني بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه
فرد در حين صحبت با تلفن همراه در حين مشاجره با طرف مقابل نيز باشد كه اين
موضوع موجب درگيري افكار راننده مي‌شود.

وي تاكيد كرد: طرح ويژه برخورد با صحبت‌كنندگان با تلفن همراه و ارسال
كنندگان پيامك در حين رانندگي در هفته جاري نيز با شدت اجرا مي‌شود كه بر
اين اساس متخلفان در سرعت‌هاي بالاي 60 كيلومتر بر ساعت 50 هزار تومان و
زير 60 كيلومتر بر ساعت 30 هزار تومان جريمه مي‌شوند.

توقيف 27 هزار خودرو و موتورسيكلت در پايتخت

برخورد با 42 هزار راننده استفاده‌كننده از تلفن همراه

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اينكه از ابتداي طرح‌هاي ضربتي پليس در
تهران در سال جاري تا كنون حدود 15 هزار دستگاه موتورسيكلت و 12 هزار
دستگاه خودروي متخلفان توقيف و روانه پاركينگ شدند به ايسنا گفت: بر اين
اساس در اين مدت با 43 هزار موتورسيكلت سوار كه از كلاه ايمني استفاده
نكرده بودند، 94 هزار راننده‌اي كه كمربند نبستند، 42 هزار راننده‌اي كه با
تلفن همراه صحبت كردند و 13 هزار راننده‌اي كه به گذرگاه عابر پياده تجاوز
كرده بودند برخورد شده است.

وي بهبود رفتارهاي ترافيكي را محور اصلي برنامه‌هاي پليس راهور تهران در
سال جاري عنوان كرد و گفت: از سوي ديگر شعار امسال پليس راهور تهران «بهبود
رفتار ترافيكي، هوشمندسازي معابر» است كه در اين خصوص برنامه‌هاي جدي توسط
پليس در حال پيگيري است كه بزودي نتايج آنرا رانندگان تهراني خواهند ديد.

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اتمام مهلت استفاده از آرم‌هاي سال 90
براي ورود به محدوده طرح ترافيك گفت: بر اين اساس از روز شنبه طرح ضربتي
برخورد با خودروهاي پلاك مخدوش و دستكاري پلاك براي ورود به محدوده طرح
ترافيك در تهران به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح در مبادي كه از قبل شناسايي شده‌اند
آغاز خواهد شد، تاكيد كرد: بررسي‌هاي پليس نشان مي‌دهد متاسفانه هنوز
تعدادي از رانندگان به انحاي مختلف اعم از دستكاري پلاك، پاك كردن آن،
آويزان كردن وسايل مختلف بر روي پلاك، باز كردن در عقب صندوق، چسباندن كاغذ
يا اشيا ديگر بر روي آن، گل مالي، هول دادن خودرو از جلوي دوربين‌هاي
كنترل محدوده طرح ترافيك و … اقدام به ورود غير مجاز به محدوده طرح
ترافيك مي‌كنند.

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اينكه هر گونه دستكاري پلاك براي ورود
به محدوده طرح ترافيك ضمن جريمه و توقيف خودرو، معرفي راننده مختلف به مرجع
قضايي را به همراه دارد، از رانندگان خواست به هيچ عنوان اقدام به انجام
اعمال مجرمانه در اين خصوص نكنند چرا كه راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به
طور جدي با متخلفان برخورد مي‌كند.

به گفته وي بر اساس ماده 720 قانون مجازات اسلامي هرگونه تغيير در ارقام و
مشخصات پلاک وسايل نقليه موتوري يا نصب يا استفاده از پلاک تقلبي و تغيير
در شماره شاسي، موتور يا پلاک موتور از 6 ماه تا يک سال حبس به همراه دارد.

رييس پليس راهور تهران از افزايش بكارگيري خودروهاي مخصوص در داخل محدوده
طرح ترافيك براي شناسايي خودروهاي غيرمجاز خبر داد و گفت: بر اساس
برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تعدادي ديگري خودرو مجهز به دوربين‌هاي كنترل
محدوده طرح ترافيك از روز شنبه در داخل اين محدوده بكارگيري خواهند شد كه
اين خودروها با عبور در معابر پايتخت ضمن تصويربرداري از پلاك خودروهايي كه
در داخل محدوده طرح ترافيك در حال تردد هستند در صورتي كه تشخيص دهد
خودروي مذكور فاقد آرم طرح ترافيك است نسبت به ثبت پلاك و صدور قبض جريمه
اقدام خواهد كرد.

وي از شهروندان خواست در صورت مشاهده معابري كه تخلف ورود غيرمجاز به
محدوده طرح ترافيك از آنها صورت مي‌گيرد مراتب را به پليس راهنمايي و
رانندگي تهران بزرگ اطلاع دهند تا تيم‌هاي ويژه در اين مناطق نيز مستقر
شوند.

تردد خودروهاي عمومي يا تاكسي غير پلاك تهران در داخل محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد، ممنوع

رييس پليس راهور تهران همچنين به ممنوعيت تردد خودروهاي عمومي يا تاكسي غير
پلاك تهران در داخل محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد اشاره كرد و گفت: پليس
با ابن دسته از خودروها نيز همانند خودروهاي فاقد مجوز برخورد كرده و
دوربين‌هاي كنترل محدوده طرح ترافيك نيز اين خودروها را جريمه مي‌كنند.

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید