خرید سی دی بازی کامپیوتر کریمی: خسته بودم به تبریز نرفتم

علی کریمی می گوید خودش خواسته برای بازی با الهلال استراحت کند.علی کریمی کاپیتان پرسپولیس در گفت و گو با خبرآنلاین ؛ درباره نرفتن به تبریز می گوید:« خسته بودم. مصدومیت جدی برای بازی کردن نداشتم اما بدنم به خاطر فشار مسابقات خسته بود. بازی های لیگ هم که دیگر خیلی برای پرسپولیس حساسیتی ندارد . به همین دلیل هم بود که با دنیزلی حرف زدم و تصمیم گرفتم بمانم و استرحت کنم.» کریمی ادامه می دهد:« شنیدم هنوز هیچ چیز نشده ، نرفتنم به تبریز حرف و حدیث های زیادی به راه انداخته اما واقعا هیچ چیزی غیر از خستگی وجود نداشته. من از دنیزلی خواستم تا با توجه به اهمیت بازی الهلال بتوانم تهران بمانم که ایشان هم قبول کردند و مشکلی هم وجود ندارد. فعلا هم نمی خواهم درباره چیز دیگری حرف بزنم. ترجیح می دهم برای بازی حساس با الهلال آماده شوم.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید