خرید سی دی بازی کامپیوتر تمجید آیت الله مقتدایی از مواضع علی مطهری

آیت الله مقتدایی از مواضع علی مطهری در مجلس شورای اسلامی تمجید و تجلیل کرد. به گزارش ، ایشان در این بار اظهار داشتند که مواضع علی مطهری در مجلس شورای اسلامی همانند مواضع شهید مطهری است .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید