خرید سی دی بازی کامپیوتر با هرگونه افزایش کرایه تاکسی مخالفیم

معاون عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه استانداری با هر گونه افزایش کرایه تاکسی مخالف است گفت: مردم شکایات خود را به فرمانداری اعلام کنند.محمدرضا محمودی در گفت و گو با پانا در خصوص افزایش کرایه تاکسی ها اظهار داشت: تاکسی ها برای افزایش کرایه های خود باید بر اساس تایید مصوبه فرمانداری اقدام کنند که تاکنون هم چنین تاییده ای از سوی فرمانداری ارائه نشده است و رانندگان حق افزایش کرایه ندارند.وی در ادامه با بیان اینکه اگر این تخلف صورت بگیرد باید تاکسیرانی تهران پاسخگو باشد افزود: همه تاکسی های تهران که گردشی نیست که نتوانیم آنها را کنترل کنیم. ما حتی بر این معتقدیم که باید تاکسیرانی بر تاکسی های گردشی نیز کنترل لازم را داشته باشد اما در هر صورت تاکسی های خطی اصلا نباید افزایش کرایه داشته باشند.معاون عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه ما با هر گونه افزایش نرخ مخالفیم تصریح کرد: متاسفانه نظارت دقیقی از وی شهرداری بر وضعیت افزایش کرایه ها صورت نمی گیرد بنابراین مردم می توانند هر گونه شکایت خود مبنی بر این موضوع را به فرمانداری اعلام کنند. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید