خرید سی دی بازی کامپیوتر نام ميدان كتابي تغيير كرد

در جلسه امروز شوراي شهر تهران نام ميدان كتابي به شهيد مصطفي احمدي روشن تغييركرد.
به گزارش ايلنا، در چهارصد و ينچاه و ششمين جلسه علني شوراي
شهر اسلامي شهر تهران، با راي اعضاي شورا، نام ميدان كتابي در منطقه 3
شهرداري تهران به شهيد مصطفي احمدي روشن تغييركرد.

همچنين در اين جلسه، پنچ خيابان فاقد نام در محدود منطقه شهرداري منطقه 22، نام‌گذاري شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید