خرید سی دی بازی کامپیوتر موافقت مجلس در استفاده از اوراق خزانه اسلامي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس از موافقت مجلس در استفاده از اوراق خزانه اسلامي در بودجه 91خبر داد.به گزارش ايسنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم در همايش تبيين جايگاه فراكسيون بازار سرمايه در مجلس نهم گفت: قانون جديد بازار سرمايه در مجلس هفتم به تصويب رسيد كه اين قانون سازمان ناظر را از شركت‌هاي بورسي تفكيك كرد و يك قدم بسيار مهمي در فعاليت‌هاي بازار سرمايه به وجود آورد.وي افزود: يكي از نواقصي كه در تاثير اين قانون ظهور كرد، كمبود ماده‌اي بود كه بتواند ابزار‌هاي مالي را توسعه داده و به بازار سرمايه عمق بخشد؛ لذا در مجلس هشتم امكان ايجاد ابزار‌هاي جديد مالي با تصويب قانون فراهم شد.وي ادامه داد: به اين طريق ابزار‌هاي مالي كه در كميته فقهي سازمان بورس مورد بررسي و تصويب قرار گرفت از مسير قانوني خود دنبال شد و در چارچوب قانون جديد مورد بهره‌برداري قرار گرفت كه يكي از اين ابزار‌ها اوراق اجاره و آتي طلا است.وي با بيان اين‌كه بسياري از ابزار‌هاي مالي آماده بهره‌برداري است، خاطرنشان كرد: براي بودجه سال 91 پيشنهاد جديدي توسط دولت مطرح شد و روز گذشته متن لايحه‌ي پيشنهادي دولت كه استفاده از اوراق خزانه اسلامي است، در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي اضافه كرد: البته در شوراي فقهي بانك مركزي كيفيت اين اوراق مورد بحث قرار گرفت و از نظر شرعي تفاوت جدي بين اين نوع اوراق و اوراق خزانه متعارف روشن شد و فقها نظر مثبتي نسبت به اوراق خزانه اسلامي داشتند.وي عنوان كرد: اين متن چند امضاء به خود اختصاص داد و نمايندگان با انتشار اوراق خزانه اسلامي موافقت كردند.به گفته‌ي مصباحي‌مقدم اوراق خزانه اسلامي بدهي دولت به بخش‌هاي غيردولتي است كه طولاني‌مدت شده و دولت قدرت باز‌پرداخت آن را ندارد و با انتشار اين اوراق اين امكان ايجاد مي‌شود كه دولت بدهي خود را از اين طريق به خريداران منتقل كند و با درآمد حاصل از آن بدهي خود را پرداخت كند و بعد امكان استفاده‌ي آن در بازار ثانويه ايجاد شود.وي به تفاوت اوراق خزانه متعارف و اوراق خزانه اسلامي اشاره كرد و افزود: اوراق خزانه متعارف ايجاد بدهي جديد است و نوعي اوراق مبتني بر بهره است، ولي اوراق خزانه اسلامي تنزيل بدهي است و فروش بدهي‌ها به قيمت كمتر از قيمت اسمي در هنگام بازپرداخت است.رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي به تشكيل فراكسيون بازار سرمايه در مجلس نهم اشاره و اظهار كرد: تشكيل چنين فراكسيوني با حضور نمايندگان جديد بازار سرمايه بسيار خشنود‌كننده و زيباست و اكنون يك جمع به يكديگر مي‌پيوندند و با تشكيل فراكسيون از اعتبار علمي و تجربيات خود در بازار سرمايه استفاده مي كنند.وي ادامه داد: اين گروه مي‌توانند به خوبي نواقص و مشكلات را شناسايي كرده و حلقه‌ي ارتباط بين بازار سرمايه و مجلس شوراي اسلامي باشد و زمينه‌ي ايجاد طرح‌هاي جديد را فراهم كند.عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: بايد بازار سرمايه را بسط داده و عمق دهيم و اين نيازمند ابتكارات و فعاليت‌هاي جديد است و نيرو‌هايي كه براي دور نهم مجلس انتخاب شدند با تشكيل فراكسيون بازار سرمايه پايگاهي را در مجلس براي حمايت از خود به دست مي‌آورند.وي اضافه كرد: لذا با تشكيل اين فراكسيون يك بديلي در بازار سرمايه پديد مي‌آيد كه بخش قابل توجهي از تقاضا را به سمت بازار سوق مي‌دهد و نبايد صرفا در اين بازار مبادله‌ي اوراق صورت گيرد، بلكه بايد پاسخ‌گوي تقاضاي جديد سرمايه‌گذاران باشدكه اميدواريم مجلس نهم قوي‌تر در اين خصوص عمل كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید