خرید سی دی بازی کامپیوتر ممنوعیت تشكیل احزاب مذهبی در لیبی

مقامات لیبی روز سه شنبه قانون تشكیل سازمان های سیاسی را در این كشور تصویب كردند كه بموجب این قانون جدید تشكیل احزاب مذهبی ممنوع شده است.به گزارش ایرنا یك عضو شورای ملی انتقالی حاكم بر لیبی به خبرگزاری فرانسه گفت : احزاب و انجمن های سیاسی نباید بر مبنای وابستگی های منطقه ای، قومی و یا مذهبی ایجاد شوند.به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، مصطفی لندی یك عضو كمیته حقوقی گفت : این احزاب نمی توانند دنباله رو یك حزب سیاسی در خارج باشند یا از خارح تامین مالی شوند.به گفته وی ، براساس این قانون كه روز سه شنبه روی آن توافق شد،احزاب سیاسی باید حداقل 250 نفر عضو هیات موسس و انجمن ها یكصد نفر عضو هیات موسس داشته باشند.كمسیون انتخاباتی لیبی در ماه آوریل هشدار داد كه قانون تشكیل احزاب سیاسی باید به زودی تصویب شود تا انتخابات ماه ژوئن بتواند طبق برنامه پیش رود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید