خرید سی دی بازی کامپیوتر رفتگر درستکار کمتر از دهقان فداکار نیست

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به بازگرداندن یک میلیارد وجه نقد توسط رفتگری در شهر بجنورد گفت: این اتفاق چیزی از داستان دهقان فداکار کم نداشت و جا دارد از این رفتگر تقدیر شود.به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه روز سه شنبه شورا با بیان اینکه رفتگری ساعت یک و نیم شب با کیف پر از پول و جواهرات برخورد می کند، گفت: به گفته رفتگر انگشتر جواهر کیف ذهن رفتگر را مشغول کرده بود که شبانه در زیر باران برای آنکه صاحب کیف از نگرانی سکته نکند آن را پیدا و پول را به وی بازگردانده است.وی ادامه داد: تنها خواسته این رفتگر سفر زیارتی برای همسرش بوده که جا دارد از چنین اقدام سمبلیک و زیبایی همچون دهقان فداکار که در کتابهای درسی آمد، تجلیل شود. مسجدجامعی از شورای عالی استانها و شورای شهر بجنورد خواست حرکت زیبای این رفتگر را فراموش نکنند و در یک اقدام نمادین از او تشکر کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید