خرید سی دی بازی کامپیوتر خانواده‌ها از تك‌فرزندي دوري كنند

مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تاكيد بر لزوم كاهش سن ازدواج در كشور به خانواده‌ها توصيه كرد كه از تك فرزندي خودداري كنند.به گزارش ايسنا، دكتر محمد اسماعيل مطلق در رابطه با مباحث مطرح شده مبني بر كاهش نرخ رشد جمعيت در كشور، گفت: وزارت بهداشت در بحث جمعيت به مباحث سلامتي جمعيت در ابعاد مختلف جسمي، روحي، رواني، اجتماعي مي‌پردازد و اخيرا نيز بحث ارتقاي سلامت معنوي را دستور كار دارد.وي با اشاره به افزايش سن ازدواج در برخي استان‌هاي كشور افزود: وزارت بهداشت در خانواده‌ها نقش سلامت‌نگر دارد. اگر خواستار خانواده‌اي سالم هستيم بايد سن ازدواج كاهش يابد؛ اين درحاليست كه اكنون سن ازدواج در برخي استان‌ها به 27 رسيده اما در مجموع اكنون ميانگين سن ازدواج در كشور 25 سال است.دكتر مطلق بر كاهش فاصله ازدواج تا زمان بارداري تاكيد كرد و گفت: اين موضوع نيز يكي از اشكالات سلامت خانواده است و لازم است افراد پس از ازدواج سريع‌تر باردار شوند. همچنين مشكل ديگر آن است كه خانواده‌ها به تك فرزندي روي آورده‌اند و اين موضوع مشكلات روحي، رواني و اجتماعي را براي آينده اين فرزند به دنبال مي‌آورد. بررسي‌ها در كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه عواقب و بيماري‌هايي كه تك فرزندان به آن دچار مي‌شوند، زياد است.مديركل سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پايان گفت: توصيه به خانواده‌ها آن است كه روي تك فرزندي كار نكنند و بهتر آن است كه 2 تا 3 فرزند داشته باشند تا از خانواده‌اي شاداب برخوردار باشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید