خرید سی دی بازی کامپیوتر حجم مجاز تبليغات خارجي در شهر تعيين مي‌شود

مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با اشاره به تدوين لايحه‌اي در راستاي حمايت از سال «توليد ملي، حمايت از كاروسرمايه ايراني»، از پيگري براي محدود كردن حجم تبليغات كالاهاي خارجي در فضاهاي شهري خبر داد.سيد محمدجواد شوشتري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه شهرداري تهران در حال حاضر بابت تابلوهاي صنفي محصولات خارجي، سه برابر تابلوهاي اصناف داخلي هزينه دريافت مي‌كند، خاطرنشان كرد: اين در حاليست كه در مورد تابلوهاي تبليغاتي، يك نرخ واحد براي محصولات داخلي و خارجي اعمال مي‌شود كه قرار است در لايحه ياد شده، اين موضوع اصلاح شود.به گفته شوشتري در صورت تصويب نهايي اين لايحه در شوراي شهر تهران، براي انجام تبليغات خارجي در محيط‌هاي شهري بايد هزينه‌اي بيشتر از آنچه بابت تبليغات داخلي دريافت مي‌شود، پرداخته شود.حجم مجاز تبليغات خارجي در شهر تعيين مي‌شودمديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران همچنين از انجام مكاتباتي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور محدود كردن حجم تبليغات كالاهاي خارجي در شهر خبر داد و افزود: از وزارت ارشاد درخواست كرده‌ايم كه جلسه مشتركي با حضور وزارت بازرگاني و شهرداري تهران ترتيب دهد تا حجم مجاز تبليغات خارجي در شهر تعيين شود. به اين ترتيب، اجازه نخواهيم داد كه يك برند همه فضاهاي تبليغاتي شهر را پر كند.شوشتري با تاكيد بر اينكه تعيين حجم تبليغات خارجي در اختيار شهرداري نيست، تاكيد كرد: اين موضوع نيازمند هماهنگي‌هاي دولتي است؛ چراكه بخشي از موضوع تبليغات در محيط‌هاي شهري به بخش خصوصي بازمي‌گردد كه فضاهاي شهري را از شهرداري اجاره مي‌كند و ما اين اختيار را نداريم كه از انجام تبليغات يك برند خاص جلوگيري كنيم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید