خرید سی دی بازی کامپیوتر كرفس به كاهش فشار خون كمك مي‌كند

يك كارشناس تغذيه گفت: مصرف كرفس به كاهش فشارخون كمك مي‌كند.يوسف نقيايي در گفت‌ وگو با ايسنا، اظهار كرد: كرفس جزو گروه سبزيجات طبقه بندي مي‌شود و عمدتا از ساقه و برگ آن استفاده مي‌شود. ساقه كرفس مقدار قابل توجهي فيبر دارد كه مي‌تواند به كاهش كلسترول و چربي‌ها كمك كند.وي ادامه داد: كرفس ويتامين C قابل توجهي ندارد اما در صورت مصرف مداوم مي‌تواند قسمتي از اين ويتامين را به صورت روزانه تامين نمايد.وي تصريح كرد: برخي از مواد موجود در كرفس عبارتند از پاليد كه يك ماده كاهش دهنده كلسترول بد خون است و در كاهش LDL خون نقش موثري دارد. ماده كدمارين به عنوان يك ماده ضد سرطان بخاطر نقش پيشگيري كننده راديكالهاي آزاد عمل مي‌كند. همچنين ماده ساليد كه به كاهش فشار خون و افزايش نظير شريانها كمك قابل توجهي مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید