خرید سی دی بازی کامپیوتر عذرخواهی«قصاب نروژ»از قربانیان غیرسیاسی

قاتل 87 نروژی که رسیدگی به جرایم وی در حال برگزاری است امروز دوشنبه در سخنانی گفت : از قربانیان غیرسیاسی بمب گذاری سال گذشته معذرت خواهی می کنم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، “آندرس برینگ برویک” در دفاعیات امروز خود گفت: از قربانیان غیر سیاسی حادثه سال گذشته معذرت خواهی می کنم، اما حمله به جزیره “اوتویا” که در آن جوانان طرفدار حزب حاکم برنامه داشتند اقدام درستی بود.برویک گفت: می خواهم که یک معذرت خواهی ویژه (بزرگ) از کسانی کنم که در هنگام انفجار خودرو در حال عبور از مقابل ساختمان نخست وزیری بوده و هیچ تفکر سیاسی نداشتند، از افراد غیر سیاسی که در انفجار اسلو کشته یا زخمی شدند معذرت خواهی می کنم.در انفجار خودروی بمبگذاری شده مقابل دفتر نخست وزیری نروژ که در تابسستان سال گذشته و توسط برویک انجام گرفت، هشت نفر کشته شدند.زمانی که “انگا بجر انگ” قاضی دادگاه از برویک سوال کرد که آیا از خانواده های قربانیان جزیره اوتویا که در آن 70 نفر کشته شدند نیز معذرت خواهی می کند؟ قصاب نروژی در پاسخ گفت: نه اصلا.برویک در ادامه افزود : جوانانی که در مراسم جزیره اوتویا که از سوی حزب حاکم کارگر ترتیب داده شده بود شرکت داشتند “اهدافی مشروع” بودند زیرا این افراد فعالیت سیاسی داشته و در حال تخریب جامعه نروژ بودند.برویک که یک راست گرای افراطی بوده و معتقد به اخراج همه مسلمانان از اروپا است، در ادامه گفت: اقدام من در کشتن این افراد یک وحشیگری کوچک برای جلوگیری از یک وحشیگری بزرگ بود.برویک در ششمین روز از دادگاه رسیدگی به جریان اقدامات تروریستی وی در سال گشذته همچنین به بیان جزئیاتی از اقدام سال گذشته خود پرداخت و گفت: در حمله به جزیره از دو نوع سلاح ویژه برای شلیک به اهداف نزدیک و دور استفاده می کردم.وی در بخشی از سخنان خود به نحوه تیراندازی به سوی جوانان اشاره کرد که قسمتی از آن اختصاص به ماجرای شلیک گلوله به سر یک دختر جوان داشت که فضای دادگاه را دگرگون ساخت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید