خرید سی دی بازی کامپیوتر سازمان‌هدفمندی‌اعتبارات‌بخش‌تولید‌را‌پرداخت‌نمی‌کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اعتبارهای هدفمندی یارانه‌ها باید به دستگاه های اجرایی تخصیص یابد، گفت: اگر این اعتبارها به سازمان هدفمندی اختصاص یابد، آنها اعتبارات را به تولید تخصیص نمی‌دهند.به گزارش خانه ملت ، علی اصغر یوسف نژاد به عنوان نماینده ای از کمیسیون صنایع و معادن در بررسی نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها که با نظرات دولت و مجلس به صورت قانون درآمد، باید پیامدهای بسیار مؤثری در بخش‌های مختلف در بر می‌داشت که متأسفانه فقط به بحث های درآمدی و هزینه ای آن توجه شد.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأیید این قانون در بحث های بسیار زیاد بوده است، افزود: قانون تأکید کرده است که قشر آسیب پذیر جامعه مثل تولید، خانوار و دولت مورد حمایت قرار بگیرد و باید ۳۰ درصد به بخش تولید تخصیص می یافت.وی ادامه داد: متأسفانه آمار نشان می دهد که در سال ۸۹، ۲۹۵۰ میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شده که کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.در سال ۹۰ هم از ۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس رقمی در اختیار تولید قرار نگرفت و لذا در سال ۹۱ این اعتبارها باید به دستگاه‌های مسئول مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد نه سازمان هدفمند کردن یارانه ها چون آنها به هیچ وجه کمکی نمی کنند.یوسف نژاد با تشکر از صداقت رئیس سازمان هدفمندی محمدرضا فرزین، تأکید کرد: خود ایشان معتقدند که به تولید کمکی نکرده اند.وی یادآور شد: از سوی دیگر هیچگونه تسهیلاتی در اختیار بخش تولیدی کشور هم قرار نگرفته است و اگر بخواهیم تحول بزرگ در مصرف انرژی و صنعت صورت دهیم، باید به این بخش تسهیلات اعطا کنیم.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با تشکر از بخش صنعت به دلیل بالا نبردن قیمت محصولات تولیدی خود علی رغم افزایش قیمت تمام شده، تصریح کرد: اگر بخواهیم به تولید برسیم، باید به این بخش تسهیلات اعطا کنیم

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید