خرید سی دی بازی کامپیوتر گزینه‌های دبیری بخش بازاریابی

اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در آخرین نشست خود بر ادامه ریاست علی کفاشیان بر این کمیته تاکید کردند.به گزارش مهر، در شرایطی که بحث حضور فردی به نام هوشنگ مقدس در کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال مطرح است، این کمیته روز یکشنبه به ریاست علی کفاشیان و با حضور تمامی اعضا تشکیل جلسه داد.در این جلسه تاکید بر این شد که با توجه به حساسیت جایگاه کمیته بازاریابی در فدراسیون فوتبال بهتر است همچنان علی کفاشیان ریاست این کمیته را در اختیار داشته باشد.براساس این گزارش از بین حسن غفاری، عباس ترابیان و محمد درخشان یک نفر به عنوان دبیر کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال انتخاب خواهد شد تا کارها را با جدیت ادامه دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید