خرید سی دی بازی کامپیوتر مارادونا محكوم شد !

كمیته تجدید نظر فدراسیون فوتبال امارات حكم محكومیت مارادونا به پرداخت 816 هزار دلار به وكیلش را تایید كرد. به گزارش ایرنا، دیگو مارادونا بر اساس این حكم، محكوم شده است این مبلغ را كه 10 درصد از مبلغ قراردادش با باشگاه الوصل است را به وكیل تونسی خود ‘ریاض الحسناوی’ بپردازد.این وكیل تونسی كه مدیر برنامه های مارادونا نیز می باشد شكایتی را درمورد عدم دریافت حقوق خود به فدراسیون فوتبال امارات ارایه كرده بود و حكم اولیه به نفع وی صادر شد.مارادونا خواستار تجدید نظر در حكم صادره شده بود ولی كمیته تجدید نظر حكم را تایید و وی را به پرداخت مبلغ 816 هزار دلار محكوم كرد.مارادونا قرارداد خود را با باشگاه الوصل به طریق وكیل دیگری منعقد كرده بود و حق و حقوق بازاریابی و زمینه سازی های الحسناوی در انعقاد این قرارداد را نادیده گرفته بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید