خرید سی دی بازی کامپیوتر سخنگوی وزارت نفت: حمله دیروز ویروسی بود

سخنگوی وزارت نفت در اولین اظهارنظر رسمی درباره حمله سایبری به وزارت نفت با بیان اینکه اطلاعات اساسی وزارت نفت صدمه ندیده است چرا که سرور‌های عمومی از سرور‌های اصلی جدا است گفت: از همه اطلاعات اصلی و غیر اصلی بک‌آپ داشتیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.علیرضا نیکزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس؛ با بیان اینکه توان نرم‌افزاری و مهندسی ما برای مقابله با حمله سایبری کافی است گفت: به کمک دیگر دستگاه‌ها نیاز چندانی نداریم.وی تأکید کرد: این حمله سایبری به مسائل و اطلاعات اساسی وزارت نفت و شرکت ملی نفت صدمه نزده است چرا که سرور‌های عمومی از سرور‌های اصلی جدا است چنانکه حتی کابل‌کشی‌های آنها هم جدا است و به اینترنت هم متصل نمی‌شود.سخنگوی وزارت نفت اضافه کرد: تنها مسائل و اطلاعات عمومی صدمه دیده چنانکه در بخش اتوماسیون اداری و سیستم EOR نیز تنها اطلاعات عمومی سیستم دچار صدمه شده است.وی با بیان اینکه این حمله در قالب نفوذ یک ویروس انجام شده است گفت: ویروس مادربرد های کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است.وی در پایان تأکید کرد: از همه اطلاعات اصلی و غیر اصلی بک‌آپ داشتیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید