خرید سی دی بازی کامپیوتر روسیه سهمیه‌های آزاد را کامل کرد

تیم کشتی آزاد روسیه در رقابت‌های گزینشی المپیک در قاره اروپا موفق به کامل کردن سهمیه‌هایش در فاز دوم شد. به گزارش فارس ، فاز دوم رقابت‌های کشتی گزینشی المپیک در قاره اروپا از جمعه هفته گذشته در صوفیه بلغارستان آغاز شد که 11 کشور در کشتی فرنگی و 8 کشور در کشتی آزاد موفق به کسب سهمیه شدند.در این بین روس‌ها که در مسابقات جهانی استانبول ترکیه (فاز اول گزینشی المپیک) در اوزان 74 و 96 کیلوگرم موفق به کسب سهمیه نشده بودند با قهرمانی سایتی‌یف و گادیسوف به عنوان نخستین کشور موفق به کامل کردن سهمیه‌های المپیک شدند.روس‌ها که در 2 وزن 66 و 120 کیلوگرم فرنگی نیز موفق به کسب سهمیه نشده بودند در این رقابت‌ها هم ناکام بودند و کشتی‌گیران نامدار آنها آمباکو واچادزه و حسن باروئف توفیقی نداشتند.در این شاید بتوان ناکامان بزرگ این مسابقات را ترکیه و آذربایجان دانست چراکه آذری‌ها که در جهانی ترکیه در 5 وزن فرنگی‌ موفق به کسب سهمیه نشده بودند در این مسابقات نیز تنها در یک وزن سهمیه گرفتند تا چشم امیدشان به دو گزینشی باقیمانده در چین و فنلاند باشد.آذربایجانی‌ها در کشتی آزاد هم توفیقی نداشتند و از 3 کشتی‌گیری که در مسابقات داشتند تنها در یک وزن موفق به کسب سهمیه شدند.از سوی دیگر ترک‌ها نیز شرایطی تقریبا مشابه داشتند به طوری‌که از 6 سهمیه کشتی آزاد تنها 3 سهمیه را کامل کردند و در فرنگی هم از 3 سهمیه موفق به کسب یکی شدند.گرجستان هم که تنها موفق به کسب یک سهمیه المپیک در جهانی استانبول شده بود در این مسابقات هم ناکام بود و از 6 سهمیه باقیمانده تنها یکی را به دست آورد، اما در کشتی آزاد عملکرد مناسبی داشت و از 3 سهمیه موفق به کسب 2 سهمیه شد.در این بین کشورهای دانمارک، اوکراین و ارمنستان در کشتی فرنگی با کسب 2 سهمیه بهترین عملکرد را داشتند و کشورهای بلغارستان، گرجستان و ارمنستان در رشته آزاد عملکرد مطلوبی از خود بر جای گذاشتند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید