خرید سی دی بازی کامپیوتر دولت 28 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرد

سازمان امور مالیاتی کشور در سال 90 در مجموع 28 هزار میلیارد تومان مالیات کسب کرد که 92 درصد بودجه پیش بینی شده را شامل می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 90 بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 6 هزار میلیارد تومان مالیات کالا و خدمات ( ارزش افزوده) دریافت کرد.بر این اساس در مجموع در سال گذشته 28 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد که با توجه به پیش بینی 30 هزار و 600 میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال 90 حدود 92 درصد رقم پیش بینی شده محقق شد.میزان مالیات در نظر گرفته شده در بودجه سال 90 با افزایش 47 درصدی نسبت به سال 89 مواجه بود، بنابراین رشد مالیات های وصولی با افزایش 36 درصدی همراه شده است.دولت در لایحه بودجه سال 91 حدود 34 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی کرده است که نسبت به مالیات در نظر گرفته شده در بودجه سال 90 و همچنین مالیات وصولی پارسال افزایش دارد که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید