خرید سی دی بازی کامپیوتر شورای نگهبان «نظارت بر نمایندگان» را تایید کرد

شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی شورای‌نگهبان، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 30/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواسط فروردین ماه سال جاری مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص این طرح را بررسی کرده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید